kenji โพสต์เมื่อ 8-6-2011 16:51:15

น้ำโมเลกุลเล็ก คืออะไร

น้ำโมเลกุลเล็กคืออะไร (Micro Cluster Water) คืออะไร?
เราทราบกันดีว่า โครงสร้างทางเคมีของน้ำประกอบด้วย ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม รวมกับธาตุออกซิเจน 1 อะตอม และมีสัญลักษณ์ทางเคมีเขียนว่า H2O ส่วนโครงสร้างทางกายภาพกลุ่มโมเลกุลน้ำทั่วไป เช่น น้ำประปา จะจับกลุ่มกันอยู่ประมาณ 10-14 กลุ่มโมเลกุล แต่ถ้านำน้ำมาผ่านสนามแม่เหล็ก พลังงานแม่เหล็กจะทำให้โครงสร้างทางกายภาพของน้ำเกิดการเปลี่ยนไป แต่คุณสมบัติทางเคมีของน้ำจะยังคงเป็นไฮโดรเจน 2 อะตอม กับออกซิเจน 1 อะตอมเหมือนเดิม โครงสร้างที่เปลี่ยนไปจะเกิดการจับกลุ่มของโมเลกุลน้ำ (H2O) ที่น้อยลงจากที่เคยเกาะเป็นกลุ่มละ 14 โมเลกุล (เช่นน้ำประปา) จะลดลงมาเหลือเพียง 6 โมเลกุลต่อ 1 กลุ่ม เป็นผลึกที่สวยงาม ซึ่งบางคนเรียกว่า น้ำโมเลกุล 6 เหลี่ยม


เราทราบกันดีว่า โครงสร้างทางเคมีของน้ำประกอบด้วย ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม รวมกับธาตุออกซิเจน 1 อะตอม และมีสัญลักษณ์ทางเคมีเขียนว่า H2O ส่วนโครงสร้างทางกายภาพโดยปกติโมเลกุลน้ำจับกันเป็นกลุ่ม (Cluster water) เช่น น้ำประปาจะจับกลุ่มกันอยู่ประมาณ 10–14 กลุ่มโมเลกุล มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมไฮโดรเจนกับออกซิเจนอยู่ที่ ประมาณ 75 dynes / ตารางเซนติเมตร โดยมีมุมพันธะไฮโดรเจนกาง 104.5 องศา (Hydrogen bonds) เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากพลังงานอันเกิดจากรังสีฟาร์อินฟราเรด ( 6-14 um) หรือพลังจากคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูง  จะทำให้โครงสร้างโมเลกุลน้ำที่เคยยึดเกาะกันแน่น แตกตัวออกเป็นประจุไฟฟ้า  (Ionized water) มุมพันธะไฮโดรเจนเปลี่ยนไป ทำให้แรงตึงผิวลดลงเหลือประมาณ 30-45 dynes / ตารางเซนติเมตร   เกิดการจับกลุ่มโมเลกุลใหม่ ที่มีขนาดเล็กลง (Micro Cluster water)  โดยมีประมาณ 5-6 โมเลกุลต่อ 1 กลุ่มเกิดเป็นผลึกที่สวยงาม ซึ่งบางคนเรียกว่า น้ำโมเลกุล 6 เหลี่ยม

ทำไม? น้ำโมเลกุลเล็ก มีความสำคัญต่อร่างกายมากกว่า
Professer Peter Agre ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิชาเคมีปี 2003 ในการค้นพบ Water Channel หรือช่องทางการลำเลียงน้ำ สารละลายเกลือแร่ และออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เพื่อการเสริมสร้างพลังงาน พร้อมทั้งการนำของเสียภายในเซลล์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผญาญสารอาหารและอื่นๆ ออกสู่ระบบขับถ่ายของร่างกายตามปกติ ซึ่งนับเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขปริศนาพื้นฐานแห่งการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ นั่นคือการที่เซลล์ได้รับสารอาหาร น้ำ และอากาศ(ออกซิเจน) อย่างเพียงพอ จะมีผลทำให้เซลล์มีการสร้างพลังงานอย่างสมบูรณ์ มีความสามารถต้านทานต่อโรคได้ และเมื่อมีการขับทิ้งของของเสียโดยสมบูรณ์ ไม่เหลือตกค้าง เซลล์จะสะอาด เป็นเซลล์ที่แข็งแรง มีอานุภาพในการทำลายล้างสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่ปะปนอยู่ ดังนั้นน้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลเล็ก และเรียงตัวเป็นระเบียบ จึงสามารถแทรกผ่าน Water Channel หรือ ช่องทางเข้า-ออกของน้ำในเซลล์ได้ง่ายกว่า
Cell membrane มีช่องทางเฉพาะในการนำพาสารอาหาร และแร่ธาตุแต่ละชนิดเข้าสู่เซลล์ ดังนั้นน้ำที่มีโมเลกุลเล็ก (Micro Cluster Water) และเรียงตัวเป็นระเบียบจะสามารถนำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ผ่าน Water Channel และนำพาของเสียออกจากเซลล์ได้ง่ายกว่าน้ำทั่วไปประสิทธิภาพของน้ำที่มีโมเลกุลเล็ก
น้ำกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็ก (Micro Cluster Water) สามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ ผ่านช่องทางเข้า-ออก ของน้ำ (Water Channel) นำพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ ช่วยให้เซลล์ฟื้นฟูและด้วยขนาดโมเลกุลที่เล็ก จึงสามารถนำพาสารตกค้างให้ออกจากเซลล์ได้ง่าย ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น สร้างความสมดุลแก่ร่างกายอย่างธรรมชาติ ช่วยให้เซลล์แข็งแรง และ มีความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค

คุณสมบัติของน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก
1. สามารถซึมผ่านเซลล์ได้ง่าย
นักวิทยาศาสตร์พบว่า การที่น้ำมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนั้น ทำให้น้ำมีคุณภาพดี โดยเฉพาะความสามารถในการเป็นตัวทำละลายที่ดี เกลือแร่ ออกซิเจน วิตามิน จะละลายได้ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น เซลล์จะได้รับสารอาหารมากขึ้น และในขณะเดียวกัน ก็จะนำพาของเสีย หรือสารพิษที่ตกค้างในเซลล์ออกมาได้มากขึ้น ผลก็คือช่วยให้เซลล์สดชื่น (ได้ออกซิเจน) เซลล์แข็งแรง (ได้สารอาหาร) เซลล์สะอาด (ได้ขับของเสียออกจากเซลล์ทุกวัน) สุขภาพจะแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

2. มีแรงตึงผิวต่ำ
การที่โมเลกุลของน้ำจับกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กและเรียงตัวเป็นระเบียบ นักวิทยาศาสตร์พบว่า แรงตึงผิว (Surface Tension) ลดลงจาก 75 dynes/ตารางเซ็นติเมตร มาเป็น 45 dynes/ตารางเซ็นติเมตร ซึ่งจะทำให้เลือดไม่ข้นมากเกิน การที่น้ำมีแรงตึงผิวต่ำ ทำให้สามารถละลายสารอาหารต่างๆ รวมทั้งออกซิเจน และแร่ธาตุ ซึมผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย เซลล์จึงมีกำลังในการเสริมสร้างความต้านทานโรค อวัยวะต่างๆก็จะแข็งแรง และทำงานได้เป็นปกติมากขึ้น การผลิตฮอร์โมนจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ และในขณะเดียวกัน ของเสียและสารพิษในเซลล์ จะละลายได้ง่ายและนำออกจากเซลล์สู่ระบบขับถ่ายของร่างกายได้มากขึ้น เซลล์จึงแข็งแรง

3. มีปริมาณออกซิเจนสูง
โมเลกุลน้ำ (H2O) เมื่อถูกกระเทือนด้วยความถี่ของคลื่นแม่เหล็ก (Electro-Magnetic Vibration) จะทำให้โมเลกุลของน้ำจำนวนหนึ่งแตกตัวเป็นไอออน (Ion) ประกอบด้วยไฮโดรเจนไอออน (H+) ประจุบวก กับไฮดรอกซิลไอออน (OH-) ประจุลบ
H2O → H+ + OH-
ไฮดรอกซิลไอออน (OH-) บางส่วนจะไปรวมตัวกับกลุ่มเกลือแร่ เช่น แคลเซียม กลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต (Calcium Bicarbonate) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำให้น้ำมีค่า pH ประมาณ 7.6–8.5 ไฮดรอกซิลไอออน (OH-) นี้ ถ้า 2 ตัวรวมกันจะเกิดเป็นน้ำ (H2O) อีกครั้งกับออกซิเจนไอออน (O-)
OH- + OH- → H2O + O-
ออกซิเจนไอออน (O-) นี้ จะมีอีเลคตรอนประจุลบ ซึ่งทำหน้าที่หยุดวงจรอนุมูลอิสระ (Free Radical Cycle) คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือ Antioxidant บางครั้งจะรวมกันเองกลายเป็นแก๊สออกซิเจน (O2) ละลายอยู่ในน้ำ โดยอยู่ในวงล้อมของน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก ดัก O2 ไว้เหมือนใส่กรง (Cage) โดยมี Hydrogen Bond เป็นตัวช่วยกั้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งกับเซลล์ของร่างกาย
ผลการศึกษาของ ดอกเตอร์ อ๊อตโต วอร์เบิร์ก (Dr. Otto Warburg) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปี 1931 และ 1944 พบว่า มะเร็งชอบอยู่ในสภาพที่เป็นกรด และไม่ชอบออกซิเจน จึงมีการวิจัยมากมายต่อมาเพื่อหาวิธีเอาชนะมะเร็ง และวิธีที่เชื่อว่าได้ผลดีที่สุดคือ การให้ออกซิเจนกับเซลล์เพื่อให้เซลล์ใช้ต่อสู้มะเร็ง

ขอคุณข้อมูลจาก http://www.hi-o2.com


kujaku88 โพสต์เมื่อ 8-6-2011 17:13:28

กุกุไม่ได้อุปทานนะครับ
เวลาดื่มน้ำโมเลกุลเล็ก มันจะดื่มได้ง่ายกว่าน้ำทั่วไป
มันไม่บาดคอครับ
มีการเอาโมเลกุลของน้ำไปส่องกล้องจะพบว่าน้ำจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมสวยงาม
ต่างจากน้ำทั่วไป

kenji โพสต์เมื่อ 8-6-2011 17:15:00

ต้นฉบับโพสต์โดย kujaku88 เมื่อ 8-6-2011 17:13 static/image/common/back.gif
กุกุไม่ได้อุปทานนะครับ
เวลาดื่มน้ำโมเลกุลเล็ก มันจะ ...

แล้วมันมีขายที่ไหนอ่ะครับพี่กุกุ ราคาต่างจากน้ำทั่วไปมากไหมอ่ะครับ แล้วยี่ห้อมันมีมากไหมอ่ะครับ ไม่เคยสังเกตุอ่ะครับ เพิ่งรู้ตอนพี่กุกุบอกนี่หละครับ อิอิอิ

Poring โพสต์เมื่อ 8-6-2011 17:43:54

เซเว่นก็มีขายน้ำใต้ทะเลลึก เวลาดื่มลื่นปื๊ต ลื่นปื๊ต ~*

kenji โพสต์เมื่อ 8-6-2011 17:45:28

ต้นฉบับโพสต์โดย Poring เมื่อ 8-6-2011 17:43 static/image/common/back.gif
เซเว่นก็มีขายน้ำใต้ทะเลลึก เวลาดื่มลื่นปื๊ต ลื่นปื๊ ...

ที่เคยโพสต์ใน FB ก่อนนั้นนะหรอ

kujaku88 โพสต์เมื่อ 9-6-2011 12:09:27

กุกุ เคยได้ดื่มจากเครื่องทำน้ำโมเลกุลเล็กครับ
เครื่องแพงมากกกกกกกกกกก
ที่บ้านไม่ยอมให้ซื้อ เลยซื้อเค้าดื่มเอา(ตอนนี้เลิกและ ขี้เกียจ)
เครื่องมีหลายยี่ห้อนะครับ ราคาก็ต่างกัน
แต่มีอีกวิธีที่ได้ผลเหมือนกัน คือ ลองเอาวัตถุมงคล หรือบทสวดมนต์ไปพันไว้ที่ขวดน้ำ
หรือจะสวดมนต์เลยก็ได้ครับ ไว้สักพัก
เคยมีการทำลอง เอาน้ำมนต์ หรือน้ำจากแหล่งที่มีคนไปสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆไปส่องกล้อง
พบว่าโมเลกุลของน้ำที่ได้ มีขนาดเล็กและรูปทรงเหลี่ยมสวยงามเหมือนกัน

kenji โพสต์เมื่อ 9-6-2011 14:31:46

ต้นฉบับโพสต์โดย kujaku88 เมื่อ 9-6-2011 12:09 static/image/common/back.gif
กุกุ เคยได้ดื่มจากเครื่องทำน้ำโมเลกุลเล็กครับ
เครื่ ...

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
กินน้ำมนต์แล้วจะร้อนไหมเนี่ยะ อิอิอิ

Poring โพสต์เมื่อ 11-6-2011 01:18:51

~

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Poring เมื่อ 11-6-2011 01:19

ต้นฉบับโพสต์โดย kenji เมื่อ 8-6-2011 17:45 static/image/common/back.gif
ที่เคยโพสต์ใน FB ก่อนนั้นนะหรอ
ใช่ๆ กินแล้วรู้สึกได้ว่าลื่นคอกว่าพวกน้ำแร่มิเนเร่อีกนะพี่~*

peera โพสต์เมื่อ 14-6-2011 12:30:05

ขอบคุณสำหรับสาระดี ๆ ครับ

Okaishi โพสต์เมื่อ 15-6-2011 10:13:05

ไม่เหนยากเลย จริงๆแค่ใช้ความร้อนในระดับนึง โมเลกุลของน้ำก็จะสลายจากกันอยู่แล้ว

ยังไงซะ คนที่เค้าจะขายก็ต้องพยายามใส่ข้อมูล ให้เราคล้อยตามอยู่แล้วครับ

ถ้าจะยอมจ่ายเงินแลกกับความสบายใจ ก็คงไม่อะไร

แต่ผมคงไม่ทำอย่างงั้น ขอทบทวนตามเหตุและผล ก่อนดีกว่า เงินทองไม่ได้หาง่ายๆ
หน้า: [1] 2
ดูในรูปแบบกติ: น้ำโมเลกุลเล็ก คืออะไร